Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
JPEG File Nupud ainega toimetamiseks.jpg 47 kB Annika Maranik 04.04.2011 09:35
  • No labels
   
JPEG File Aine ja selle ainekavade kopeerimine.jpg 51 kB Annika Maranik 04.04.2011 09:35
  • No labels
   
JPEG File Uue aine lisamise vorm.jpg 16 kB Annika Maranik 04.04.2011 09:35
  • No labels
   
JPEG File Lisa aine nupp õppeainete mooduli esilehel.jpg 50 kB Annika Maranik 04.04.2011 09:35
  • No labels
   
Download All