Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koondame siia parimad nipid veebihääletuste korraldamiseks

Kui Sul on ideid ja lahendusi, mis võivad ülikooliperele kasulikud olla, anna märku Kristjan Roogsoole (Teams või kristjan.roogsoo@ut.ee).


LahendusOlulised asjaoludLisamaterjalid
1

valimised.ut.ee

2

Teams Polly

image2019-10-23_18-10-45.png

3

LimeSurvey

4

MS Forms

5

DHIS küsitlused