Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 • Ülevaade Tartu Ülikoolile andmeside lahenduste hankimise võimalustest.
 • Tips for university community for data solutions for distance work


TeemaOlulised asjaolud
1

Milline on piisav andmeside ühenduse kiirus?

2

Interneti kasutamiseks võiks olla esimene eelistus püsiühendus

 • Telia juhised:
  • Kel interneti püsiühendus kodus olemas, võib soovi korral ajutiselt kiirust suurendada, kuid see sõltub asukohast ja tehnikast.
  • Optikavõrgus on alati võimalik, vasevõrgus sõltub olukorrast (sh kliendi liini pikkusest).
  • Iga kasutaja saab kiiruse muutmist ise Telia iseteenindusportaalis teha või Telia TV puhul ka TV puldis:  Minu teenused >> Internet. Vajadusel saab eraklient helistada Telia infotelefonile 123 abi küsimiseks.
  • Kel interneti püsiühendust kodus pole, saab soovi korral Telia iseteeninduskeskkonnas https://www.telia.ee/era/koduinternet/ vaadata, kas ja millise kiirusega teenust on tal võimalik koju saada; sobivusel saab samas keskkonnas ka ühenduse tellida (tarneajad on hetkel veel üsna lühikesed).
 • https://www.levikom.ee/ - võite ka siit uurida kas ja kui kiiresti nemad saaks ühendust pakkuda
3

Telia mobiilside juhised

 • Telia juhised:
  • Mobiilne internet on üle maailma tehnoloogilisest vaatest jagatud ressurss, seega võib üksikutes kohtades äkitselt kasvanud koormuse korral esineda kiiruse probleeme (püsiühendusel seda pole).
  • TÜ töötajate mobiiltelefonis on avatud mobiilse interneti kasutuse võimalus.
  • Kui töötaja mobiiltelefon on ühes kuus kasutanud juba 38 GB internetti, saab ta SMSi teavitusega mahu 80% täitumise kohta.
   • Võimalus on vastata sellele SMSile ja tellida soovitavalt 15 GB lisamahtu.
   • Lisatasu selle eest ei tule. Kahjuks on SMS süsteemis üldise sisuga, kus viidatakse lisatasule, mis aga TÜ puhul ei rakendu.
   • Üldjuhul peaks 48 GB maht rahuldama valdava osa kasutajate vajadused töö ja õpingute jaoks.
   • Kui aga ohtralt multimeediat kasutada (Youtube vms), siis võib see maht ebapiisavaks osutuda ja siis on 15 GB kaupa lisamahu tellimine vajalik.
  • Oma nutitelefoniga võib TÜ töötaja mobiilset internetti jagada „kuumkoha“ (hotspot) põhimõttel ka WiFiga oma teisele seadmele (nt sülearvuti).
   • See võiks aga pigem vähese kasutuse korral mõistlik variant olla, kuna hotspot koormab päris kõvasti jagava nutitelefoni ressurssi (telefon kuumeneb ja aku tühjeneb).
   • Kui TÜ töötajal on lisaks mobiiltelefonile veel mõni internetiseade (SIM kaardiga sülearvuti, tahvelarvuti vms), on sellele valitud andmesidepakett, mille kuumaht  on 100 GB.
   • Sellise paketiga ei saa helistada ega sõnumeid saata.
   • Kui andmesidepaketil peaks 100 GB kuumahtu täis saama, palume saata kaardi number, kasutaja nimi ja paketimahu lisamise info meiliaadressile arvutiabi@ut.ee.
4

Sideseadmete juhised

5

Sidevahendite soetamise ja kasutamise kord Tartu Ülikoolis

 • Sidevahendite soetamise vajalikkuse, funktsionaalsuse ja hinnataseme ning tööülesannete täitmiseks vajalike  sideteenuste mahu, koosseisu ja kulude suuruse otsustab struktuuriüksuse juht, struktuuriüksuse juhi puhul tema töö vahetu korraldaja.
 • Iga sidevahendi numbri (abonendi) või töötaja kasutuses olevate sidevahendite numbrite kohta kokku kehtestab rektor, prorektor, vastutusala juht, dekaan või asutuse juht vahetult pärast sidevahendi numbri avamist või olemasoleva numbri kasutusse võtmist oma korraldusega sidevahendi(te) numbri(te)le sideteenuste kulude kuulimiidi.
  • Sideteenuste kuulimiidi hulka arvestatakse töötaja tööülesannete täitmise ja ülikooli tegevusega seotud sideteenuste kulud ning riiklikud maksud.
 • Kui töötaja ja tema töö vahtu korraldaja lepivad kokku töötaja isiklike (kodune andmesideühendus) andmesidekulude hüvitamises, lisanduvad kuludele maksud erisoodustuselt.
 • Loe lisaks:

6

Turvaline kaugühendus ülikooli sisevõrku (VPN)

 • Enamikku TÜ infosüsteemi rakendusi ja MS Office 365 rakendusi saab turvaliselt kasutada ilma VPN-ühendust loomata
 • Erandjuhtudel on välisvõrgust lubatud luua ühendus oma lauaarvuti, laboriarvuti või muu sisevõrgus asuva targa seadmega
  • järgi kindlasti Küberturbe juhiseid!
  • Turvalise ühenduse saab luua virtuaalse privaatvõrgu (ingl virtual privat network, VPN) tarkvara abil. Vt VPN ühendus
  • Kasutada saab oma arvutis asuvat Remote Desktopi rakendust. Sinna tuleb sisestada oma laboriarvuti/lauaarvuti nimi või IP-aadress
  • Remote Desktopi pääsuõiguse peab IT-administraator ühekordselt aktiveerima. Saada sellekohane soov  arvutiabile
7

Telia teenuste toimimisest eriolukorra ajal

 • Telia sõnumid:

  • Tavapäraselt on avatud ka Telia iseteenindus ja e-pood.

  • Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja meie kõigi hea tervise säilimiseks palume lähinädalatel suhtlemiseks kasutada eelkõige digitaalseid kanaleid – telefoni, Skype’i ja videokonverentsi.

  • Skype’i ja videokonverentsi puhul soovitame võimalusel kasutada püsiinternetivõrku, kuna oleme täheldanud mobiilivõrgus tavapärasest suuremaid koormusi: paljud inimesed töötavad ja lapsed õpivad kodus.

 • Vt täpsemalt https://www.telia.ee/ari/eriolukord/