Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

Õppekohtade esmatäitmine toimub õppeasutuse kehtestatud korras vastavalt sisseastumistulemuste paremusjärjestusele. Õppekohtade arv selgub ülikooli ja riigi vahelises lepingus.

Õppekohtadest loe lähemalt üliõpilasele kodulehelt.


SEOTUD TEEMAD

Vabade kohtade täitmine

Õppekohad

  • No labels