Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppeaine tagasiside küsimustikeni jõudmiseks on õppija töölaual Tagasiside meeldetuletuse vidin.

Kuvatakse iga semestri tagasiside küsimustike loetelu (vt joonis)

Kui semestri nõutud tagasiside küsimustike arv on täitmata, on pealkirja taust roosa, täidetud küsimustike arv on väiksem kui nõutud küsimustike arv ja kuvatakse pliiatsi ikoon.

Kui semestri nõutud tagasiside küsimustike arv on täidetud, on pealkirja taust roheline, täidetud küsimustike arv on suurem või võrdne nõutud küsimustike arvuga ja kuvatakse "linnukese" ikoon.

Kui küsimustik ei ole veel täitmiseks avatud, kuvatakse selle reale luku ikoon.

Kui küsimustik on täidetud, kuvatakse reale "linnukese" ikoon.


The learner can reach the course feedback questionnaires using the feedback reminder widget on the dashboard.

The list of course feedback questionnaires for each semester is displayed (see Figure).

If the number of feedback questionnaires required for the semester has not been filled, the background of the title is pink, the number of filled questionnaires is smaller than the number of required questionnaires, and the icon of a pencil is displayed.

If the number of feedback questionnaires required for the semester is full, the background is green; the number of feedback questionnaires is equal or greater than the number of questionnaires required, and the icon of a tick is displayed.

If questionnaire is not open for answering yet, the icon of a lock is displayed on its line.

When the questionnaire has been filled, the icon of a tick is displayed on its line.