Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Töölaud on esimene vaade, mis avaneb ÕIS 2 veebilehele liikudes.

Töölaua leiate ka ÕIS 2 menüüst.

Töölaule kuvatakse erinevate vidinate abil kasutajale kiiresti ligipääsetav info.

Vidinad võivad vastavalt kasutaja rollile olla erinevad. Ekraanipildil on kujutatud avaliku kasutaja töölauda.

The dashboard is the first view that opens on the SIS 2 webpage.

You can also find the dashboard in the SIS 2 menu.

Using different widgets, the dashboard displays information quickly accessible to the user.

Depending on the user’s role, the widgets can differ. The screenshot shows the public user’s dashboard.