Töölaud on esimene vaade, mis avaneb ÕIS 2 veebilehele liikudes.

Töölaua leiad ka ÕIS 2 menüüst.

Avaliku kasutaja töölaud

Töölaule kuvatakse erinevate vidinate abil kasutajale kiiresti ligipääsetav info.

Vidinad võivad vastavalt kasutaja rollile olla erinevad. Avaliku kasutaja töölaua vaade on siis kui sa ei ole ÕIS2-te sisse loginud.

The dashboard is the first view that opens on the SIS 2 webpage.

You can also find the dashboard in the SIS 2 menu.

Public user's dashboard

Using different widgets, the dashboard displays information quickly accessible to the user.

Depending on the user’s role, the widgets can differ. The public user’s dashboard's view is when you are not logged into SIS2.

Õppija töölaud

Õppija töölauda kuvatakse sulle siis kui oled ÕIS2-te sisse lognud. Töölaualt leiad järgmised sulle vajaminevad vidinad:

  • Minu tunniplaan vidin
  • Eksamid ja kontrolltööd vidin
  • Teadete vidin
  • Õppeaine tagasiside vidinad

Lisaks saad töölaualt liikuda Moodle'i õpikeskkonda, ÕISi kasutusjuhenditele ja ülikooli veebilehele.

Student's dashboard

Student's dashboard opens when you log into the SIS2. On the dashboard you can find useful widgets like:

  • My timetable widget
  • Exams and tests widget
  • Messages widget
  • Course feedback widget

Additionally, you can move from your dashboard to Moodle e-learning environment, SIS user instructions and university's website.