Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Esmakordsel ÕISi sisenemisel, pärast üliõpilase või välisüliõpilase õppekoha tekkimist, kuvatakse Tartu Ülikoolis õppimist puudutavate eeskirjadega tutvumise kinnituse leht.

Õppijal tuleb igal õppekohal anda eraldi kinnitus. Kui sisselogimise hetkel on õppijal mitu õppekohta, siis annab ta ühe kinnituse iga õppekoha eest.

Kui ÕISi kasutamise keel on eesti keel, siis kuvatakse eestikeelne tekst. Kui ÕISi kasutamise keel on inglise keel, siis kuvatakse ingliskeelne tekst. Soovi korral on võimalik teate keelt muuta.

Kinnitamise tekst:

Eestikeelne kinnitamise tekst

Hea üliõpilane

Tere tulemast õppima Tartu Ülikooli! Üliõpilaseks olemisega kaasnevad mitmesugused õigused ja kohustused. Muuhulgas reguleerivad üliõpilase õigusi ja kohustusi Tartu Ülikooli nõukogu, senati ja rektori kehtestatud eeskirjad (nt õppekorralduseeskiri ja õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes), millega üliõpilane peab olema tutvunud. Tartu Ülikooli õigusaktide järgimine on kohustuslik kõigile Tartu Ülikooli üliõpilastele.

 

Kinnitan, et olen tutvunud Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja, õppekulude hüvitamise tingimuste ja korraga ning andmekaitsetingimustega, olen teadlik teistest Tartu Ülikooli õppekorralduslikest regulatsioonidest*


* Tartu Ülikoolil on õigus õppekorralduslikke regulatsioone muuta. Soovitame iga õppeaasta alguses regulatsioonidega uuesti tutvuda.

Ingliskeelne kinnitamise tekst

Dear student,

We are sincerely happy that you have chosen the University of Tartu for your degree studies. Studentship at our university brings along both rights and obligations, which are described in various regulations and established by the university Council, Senate and the Rector (such as Study Regulations and Conditions of Reimbursement of Study Costs in Degree Study). The students of the University of Tartu are required to examine the mentioned regulations carefully and are obliged to comply with the university’s legislation.


I hereby confirm that I am familiar with Study Regulations, Conditions of Reimbursement of Study Costs in Degree Study and Data Protection Policy, I am aware of the other regulations governing the organisation of teaching and learning at the University of Tartu*

 

*The University of Tartu has the right to change its study regulations. We recommend that students would reread the relevant regulations at the beginning of each academic year.

 

Kinnitamise tulemusel saadetakse sama info ÕISi teadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetesse märgitud kinnitaja e-posti aadressidele juhuks, kui soovitakse hiljem uuesti õigusaktidega tutvuda  või kinnituse teksti uuesti lugeda. Kirja sisu on eesti ja inglise keeles.  • No labels