Kui aine eksamile pääsemise tingimused on täitmata, on õppejõul võimalik keelata õppijal eksamil (arvetusel) või korduseksamil osalemine.

  • Kui te olete juba eksamile (arvestusele) või korduseksamile registreerunud, siis keelamisel see registreering tühistatakse ja eksamitele/kontrolltöödele registeerumise lehel on selle õppeaine versiooni eksamid ja korduseksamid "lukus", st neile ei ole võimalik registreeruda.
  • Kui te ei ole veel eksamile (arvestusele) või korduseksamile registreerunud, siis koos keelamisega kaob teil võimalus nendele registreeruda.
  • Informatiivsete eksamite (arvestuste) korral registreerumist ei toimu.


Teate sisu:

Keelati eksamile pääs aines OIAO.05.040 Riigiõigus

Teie registreerimine eksamile (OIAO.05.040) tühistati, sest Te pole täitnud eksamile pääsemise tingimusi. Täpsema info saamiseks pöörduge palun õppejõu poole.

If the conditions for being allowed to take the course exam are not fulfilled, the lecturer can forbid the learner to take the exam, pass-fail evaluation or repeat exam.

  • If you have already registered for the exam, pass-fail evaluation or repeat exam, the registration is cancelled and the exams and repeat exams on the registration page of exams/tests are locked, and you cannot register for them.
  • If you have not registered for the exam, pass-fail evaluation or repeat exam yet, with the prohibition you lose the right to register. 
  • There is no registration for informative exams or pass-fail evaluations. 


Message content:

Taking the exam in OIAO.05.040 Constitutional Law forbidden

Your registration for the exam in (OIAO.05.040) was cancelled, as you have not fulfilled the conditions for being allowed to take the exam. Please approach your lecturer for further information.