Kõikidel tasemeõppe üliõpilastel on nominaalne õppeaeg, mille lõppu tähistab õppe lõpukuupäev.

Kui teie õppe lõpukuupäeva saabumiseni on aega 28 ja 7 päeva, saadetakse teile automaatne meeldetuletus õppe lõpukuupäeva saabumise kohta ülikooli e-posti aadressile (...@ut.ee), kontaktandmetesse sisestatud täiendavale e-posti aadressile ning ÕISi teadete postkasti.Eestikeelse meeldetuletuskirja sisu üliõpilasele, kes ei ole eesti keele süvaõppes:

Tähelepanu! Teie õppe lõpukuupäev läheneb!

Tuletame Teile meelde, et Teie õppe lõpukuupäev on /pp.kk.aaaa/. Juhul, kui Te enne õppe lõpukuupäeva ei jõua õpinguid lõpetada ja Te ei ole veel taotlenud õppeaja pikendamist, tuleb Teil enne lõpukuupäeva möödumist pöörduda oma valdkonna dekanaati sellekohase avalduse esitamiseks.

Õpingute pikendamisega seonduva kohta loe täpsemalt siit: https://www.ut.ee/et/sisu/opingute-pikendamine ning õppekorralduseeskirjast: http://www.ut.ee/oke

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

PS Palun ärge kasutage vastuse saatmiseks Reply käsklust. Küsimuste korral pöörduge oma valdkonna dekanaati.
Eestikeelse meeldetuletuskirja sisu üliõpilasele, kes on eesti keele süvaõppes ja kes on immatrikuleeritud 2012/2013 õppeaastal või varem

Tähelepanu! Teie õppe lõpukuupäev läheneb!

Tuletame Teile meelde, et Teie õppe lõpukuupäev on /pp.kk.aaaa/. Kuna olete arvatud eesti keele süvaõppesse, siis pikendatakse Teie õppeaega kuue kuu võrra, kui olete sooritanud 30 EAP mahus eesti keele õppeaineid ning aasta võrra, kui olete sooritanud 60 EAP mahus eesti keele õppeaineid. Õppeaja pikendamist ei ole Teil sellisel juhul vaja taotleda. Kui Teie sooritatud eesti keele õppeainete maht on väiksem kui 30 EAP ja kui Te enne õppe lõpukuupäeva ei jõua õpinguid lõpetada, siis ilma Teie sooviavalduseta õppeaeg ei pikene ning Teil tuleb enne lõpukuupäeva möödumist pöörduda oma valdkonna dekanaati sellekohase avalduse esitamiseks.

Õpingute pikendamisega seonduva kohta loe täpsemalt siit: https://www.ut.ee/et/sisu/opingute-pikendamine ning õppekorralduseeskirjast: http://www.ut.ee/oke

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

PS Palun ärge kasutage vastuse saatmiseks Reply käsklust. Küsimuste korral pöörduge oma valdkonna dekanaati.
Eestikeelse meeldetuletuskirja sisu üliõpilasele, kes on eesti keele süvaõppes ja kes on immatrikuleeritud 2013/2014 õppeaastal või hiljem

Tähelepanu! Teie õppe lõpukuupäev läheneb!

Tuletame Teile meelde, et Teie õppe lõpukuupäev on /pp.kk.aaaa/. Kuna olete arvatud eesti keele süvaõppesse, siis pikendatakse Teie õppeaega kuue kuu võrra, kui olete sooritanud 6-30 EAP mahus eesti keele õppeaineid ning aasta võrra, kui olete sooritanud 60 EAP mahus eesti keele õppeaineid. Õppeaja pikendamist ei ole Teil sellisel juhul vaja taotleda. Kui Teie sooritatud eesti keele programmi õppeainete maht on väiksem kui Teile määratud eesti keele süvaõppe maht, siis tuleb eesti keele õppeainete määratud maht täita, enne seda ei ole õpingute pikendamine võimalik.

Õpingute pikendamisega seonduva kohta loe täpsemalt siit: https://www.ut.ee/et/sisu/opingute-pikendamine ning õppekorralduseeskirjast: http://www.ut.ee/oke

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

PS Palun ärge kasutage vastuse saatmiseks Reply käsklust. Küsimuste korral pöörduge oma valdkonna dekanaati.
Medistsiiniteaduset valdkonna integreeritud õppe üliõpilasele eestikeelne kiri

Tähelepanu! Teie õppe lõpukuupäev läheneb!

Tuletame Teile meelde, et Teie õppe lõpukuupäev on /pp.kk.aaaa/. Küsimuste korral pöörduge oma valdkonna dekanaati.

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

PS Palun ärge kasutage vastuse saatmiseks Reply käsklust.


Meeldetuletuskirja ei saadeta õppijatele, kes õpivad ühisõppekaval, mida Tartu Ülikool ei koordineeri.

All students of degree studies have a standard period of study the end of which is marked by the end date of study.

When 28 and 7 days have remained to the end date of your study, you will get an automatic reminder about the end date of study to your university e-mail address (...@ut.ee), to the additional e-mail address in your contact data and to SIS messages .Reminder in English to students who are not enrolled in the intensive Estonian language programme:

Attention! Your notional study period is about to end!

We remind you that the final date of your notional study period is /dd.mm.yyyy/. In case you do not manage to complete your studies by the set date, and you have not applied for extension of the study period, then you must contact the dean's office of your faculty in order to apply for extension.

Further information on extension of the nominal study period is available at https://www.ut.ee/en/content/extending-degree-study-period and in the Study Regulations at http://www.ut.ee/studreg

We wish you successful study at UT
Office of Academic Affairs

Attention: for responding do not press Reply! If you have further questions, please contact the dean's office of your faculty.
Reminder in English to students who are enrolled in the intensive Estonian language programme and who were matriculated in the 2012/2013 academic year or earlier:

Attention! Your notional study period is about to end!

We remind you that the final date of your notional/official study period is /dd.mm.yyyy/. As you have been enrolled in the intensive Estonian language programme, your study period will be extended proportionally with the time you have spent on language studies:

if you have completed Estonian language courses for 30 ECTS, your study period will be extended for 6 months;
if you have completed Estonian language courses for 60 ECTS, your study period will be extended for a year.

In these two cases you do not need to apply for the extension of studies. If you have taken less than 30 ECTS and you do not complete your studies by the nominal end of your study period, then your study period will NOT be extended automatically and you must contact the dean's office of your faculty and submit an application for extension.

Further information on extension of the nominal study period is available at https://www.ut.ee/en/content/extending-degree-study-period and in the Study Regulations at http://www.ut.ee/studreg

We wish you successful study at UT
Office of Academic Affairs

Attention: for responding do not press Reply! If you have further questions, please contact the dean's office of your faculty
Reminder in English to students who are enrolled in the intensive Estonian language programme and who were matriculated in the 2013/2014 academic year or later:

Attention! Your notional study period is about to end!

We remind you that the final date of your official study period is /dd.mm.yyyy/. As you have been enrolled in the intensive Estonian language programme, your study period will be extended for six months if you have taken Estonian language courses for the value of 6-30 ECTS and for one year if you have taken courses for the value of 60 ECTS. You are not required to apply for extension. If you have taken fewer courses than originally foreseen, then you are first obliged to obtain required number of credits, and only then extension is possible.
Further information on extension of the nominal study period is available at https://www.ut.ee/en/content/extending-degree-study-period and in the Study Regulations at http://www.ut.ee/studreg

We wish you successful study at UT
Office of Academic Affairs

Attention: for responding do not press Reply! If you have further questions, please contact the dean's office of your faculty.
Reminder in English to students of integrated studies at the Faculty of Medicine:

Attention! Your notional study period is about to end!

We remind you that the final date of your notional study period is /dd.mm.yyyy/. If you have further questions, please contact the dean's office of your faculty.

We wish you successful study at UT
Office of Academic Affairs

Attention: for responding do not press Reply!

Reminders are not sent to learners, who attend a joint curriculum which is not coordinated by the University of Tartu