Kui järjekorraga aines vabaneb koht, saadetakse järjekorras olijatest esimesele automaatselt teade ja e-kiri teavitusega, et ta saab end nüüd ainesse registeerida.


Teate tekst on eesti keeles:

Aines HVKU.05.006 Loovkirjutamine I (3 EAP) 2018/2019 kevad, PÕ vabanes koht

Soovisite registreeruda õppeainele "HVKU.05.006 Loovkirjutamine I (3 EAP) 2018/2019 kevad, PÕ".

Õppeaines on vabanenud koht. Kui soovite õppeainele registreeruda, siis sisenege õppeinfosüsteemi, valige "Registreeringud" ja registreeruge järjekorrast ainele. Vt täpsemalt https://wiki.ut.ee/x/fQrCB.

Kui soovite loobuda, siis sisenege õppeinfosüsteemi, valige "Registreeringud", valige antud aine ja vajutage nupule "Eemalda järjekorrast". Vt täpsemalt https://wiki.ut.ee/x/egrCB.

Teade kehtib kolm päeva. Kui Te kolme päeva jooksul ei ole ainele registreerunud, tehakse pakkumine järjekorras järgmisele õppijale.

  • Eestikeelne teavitus saadetakse üliõpilasele, külalisüliõpilasele, täiendusõppijale.
  • Ingliskeelne teavitus saadetakse välisüliõpilasele, väliskülalisüliõpilasele.


When someone cancels the registration on a course waiting list, the first on the list is automatically sent a SIS message and an e-mail with the notification that they can now register for the course.


The text of the message is in English:

The course HVKU.05.006 Creative Writing I (3 ECTS) 2018/2019 spring, regular has a vacant place now

Dear student,

You expressed a wish to register to the course "HVKU.05.006 Creative Writing I (3 ECTS) 2018/2019 spring, regular, HV".

The course has a vacant place now. If you are interested in registration, please go to the Study Information System, select "Registrations" and register for the course from the waiting list. Guidelines can be found at https://wiki.ut.ee/x/fQrCB.

If you wish to cancel your registration reservation, please go to the Study Information System, select "Registrations" and leave the waiting list. Guidelines can be found at https://wiki.ut.ee/x/egrCB.

The message is valid for three days. If you have not registered yourself within the three days given, a registration offer will be made to the next student in line.