Juhised pilvefaili jagamiseks viidana

 • Nutikas, jätkusuutlik, turvaline ja loodussõbralik on e-kirja manuse asemel jagada teisele osapoolele viidet dokumendile
 • Eraldi jagamise viis on ühistöö pilvedokumendis (Word, Excel, Powerpoint), aga sellest eraldi artiklis
FunktsioonJuhisedTäiendav info

Põhistsenaarium

 • Leia üles fail kas Onedrive, Sharepoint, Teams Files või mõnest muust O365 töövahendist
 • Vali faili ees olev kinnituslahter, vali menüüst Copy link
 • Avanevas dialoogiaknas vali Copy
 • Kleebi saadud viide oma e-kirja sisse

Alternatiivid ja erivalikud

 • Võimalik on määrata täpsemalt millistes juurdepääsudes faili jagada
  • Vaikimisi on juurdepääsud samad, mis valitaval alal e. People with existing access (näite puhul ITO Büroo inimesed) 
  • Valik People in Tartu Ülikool with the link - juurde pääsevad kõik Tartu Ülikooli kasutajatunnust omavad inimesed, kellele viide on kättesaadav
  • Valik Specific people annab võimaluse luua viide konkreetsetele inimestele
  • Väljaspool ülikooli faili jagamise juhised asuvad siin - Office 365-e OneDrive-ga dokumendi anonüümne välja jagamine.
 • Võimalik on jagada otse ka Share menüüvaliku kaudu. Sel juhul eraldi e-kirja koostada vaja ei ole ja kaasnev sõnum tuleb kirjutada vastavasse infolahtrisse