Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 95 Next »

ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'ÕISi logimine'.

Lugege täpsemalt...

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...

Uue õppijana ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...

ABI ÕISI KASUTAMISEL

Unable to render {include} The included page could not be found.

ÕISi ABC

 Õppija tegevustest ÕISis annab lühiülevaate ÕISi ABC, mis on neljas formaadis:

Error rendering macro 'panel'

com.atlassian.renderer.v2.macro.basic.validator.MacroParameterValidationException: Size parameter must be a number (optionally followed by 'px', 'pt' or 'em').

  • No labels