Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Struktuuriüksuse tunniplaan (eksamiplaan) on ühistel alustel kokku pandud tundide hulk, mis luuakse üksuste poolt eri õppekavade järgi õppijatele aastate ehk n-ö kursuste kaupa. Näiteks Filosoofia 1. aasta tunniplaan.

  • Tunniplaan koostatakse tavaliselt üheks semestriks, sessioonõppe raames luuakse tunniplaan igaks õppesessiooniks.
  • Tunniplaani nimi sisaldab tavaliselt informatsiooni eriala, aasta, õppeastme kohta. Näiteks magistriõpe, inglise keel ja kirjandus, 1. aasta.
  • Sessioonõppe tunniplaanid sisaldavad tavaliselt informatsiooni ka õppesessiooni toimumise kuupäevade kohta. Näiteks SÕ bakalaureuseõpe, 3. aasta, VI sessioon, 12.-15. veebruar.


  • No labels