Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

ÕISi menüüs Teated vajutamise järel avaneb elektronteadete haldamise keskkond (vt joonis) milles:

  • näete kõiki teile ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saabunud);
  • saate ise koostada ja saata teistele ÕISi kasutajatele nende elektronteadete postkasti ja ülikooli e-posti aadressile (@ut.ee) teateid (nupp Koosta);
  • näete enda ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saadetud).  • No labels