Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Teate vaatamine

Teadete moodulisse sisenemisel avaneb teile vaikimisi Saabunud teadete kaust. Lugemata teated on Saabunud teadete kaustas kuvatud rasvases kirjas ning nende arv on kuvatud kausta nimetuse järel (vt joonis).

Teate sisuga tutvumiseks, tuleb klikkida saabunud teate reale.  Avanenud teate sulgemiseks, tuleb vajutada nupule Sulge (vt joonis).

Teatele vastamiseks tuleb Saabunud teadete kaustas klõpsata saabunud teatele ning avanenud vaatel vajutada nupule Vasta (vt joonis).

Avaneb teate koostamise vorm, millel on saajaks vaikimisi märgitud see isik, kes teate saatis (vt joonis).


Teadete koostamise ja saatmise kohta lugege täpsemalt peatükist "Teate koostamine ja saatmine".


Nupp Vasta puudub, kui tegemist on ÕISi poolt automaatselt saadetud teatega.  • No labels