Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Kui otsingutulemuste hulgas on kuvatud aineid, millel on märkeruudu kõrval hüüumärk on sellele ainele registreerujate piirarv küll täitunud, kuid on võimaldatud jääda selle kuulajate järjekorda. 

Kui hoiate kursorit aine ees oleval aktiivsel märkeruudul, kuvatakse teile teavitus: Õppeainele ei saa registreeruda, kuna osalejate piirav on hetkel täis. Enne õppetöö algust ja esimeste nädalate jooksul võivad grupis kohad vabaneda, seetõttu pakume võimalust registreeruda järjekorda. Koha vabanemisel saate teate kõikidele ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on Teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast. Kuna vastamise aeg on väga piiratud, palun jälgige hoolikalt meiliaadressile saabuvaid teateid!

Järjekorda jäämiseks täitke vastav märkeruut aine ees ning vajutage nupule Lisa järjekorda.

Märgitud ained lisatakse Järjekorras olevate ainete plokki (vt joonis).

Koha vabanemisel saate teate  ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on Teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast.
Järjekorrast ainele registreerumise võimalus tekib kohe, kui aine kuulajate hulgas koht vabaneb. Automaatne vabade kohtade kontroll ja vastavalt sellele kirjade saatmine toimub aga kord ööpäevas. Kui isik on juba enne automaatset kontrolli järjekorrast ainele registreerunud, siis ta teavitavat kirja ei saa. 

Järjekorrast registreerumiseks täitke taas aine ees olev märkeruut ja vajutage nuppu Registreeru valitud ainetele. Aine lisatakse Registreeritud ainete plokki. 

Kui järjekorras olija pärast kirja saamist kolme päeva jooksul järjekorrast ainele ei registreeru, eemaldatakse ta automaatselt järjekorrast

Aine järjekorrast lahkumiseks täitke Järjekorras olevate ainete plokis vastava aine ees olev tühi märkeruut ja vajutage nuppu Eemalda järjekorrast (vt joonis).

  • No labels