Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Kui otsingutulemuste hulgas on kuvatud aineid, millel on märkeruudu kõrval hüüumärk on sellele ainele registreerujate piirarv küll täitunud, kuid on võimaldatud jääda selle kuulajate järjekorda. 

PILT

Kui hoiate kursorit aine ees oleval aktiivsel märkeruudul, kuvatakse teile teavitus:...


Järjekorda jäämiseks täitke vastav märkeruut aine ees ning vajutage nupule Lisa järjekorda. Märgitud ained lisatakse Järjekorras olevate ainete plokki (vt joonis).

PILT

Koha vabanemisel saate teate  ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on Teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast.

Järjekorrast ainele registreerumise võimalus tekib kohe, kui aine kuulajate hulgas koht vabaneb. Automaatne vabade kohtade kontroll ja vastavalt sellele kirjade saatmine toimub aga kord ööpäevas. Kui isik on juba enne automaatset kontrolli järjekorrast ainele registreerunud, siis ta teavitavat kirja ei saa. 

  • No labels