Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Kui otsingutulemuste hulgas on kuvatud aineid, millel on märkeruudu kõrval hüüumärk on sellele ainele registreerujate piirarv küll täitunud, kuid on võimaldatud jääda selle kuulajate järjekorda. 

PILT

Kui hoiate kursorit aine ees oleval aktiivsel märkeruudul, kuvatakse teile teavitus:...

  • No labels