Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Meililistid – info

根页面Listid在空间Arvutiabi中没有找到。

Käesolev dokument reguleerib Tartu Ülikooli meililistiteenuse kasutust.

Kellele on teenus suunatud

Teenus on Tartu Ülikooli põhikirjas sätestatud eesmärgi saavutamiseks ja toetamiseks.

Tartu Ülikooli meililistiteenuse sihtgrupp on eelkõige Tartu Ülikooli akadeemiline struktuur, üliõpilased, haldus- ja struktuuriüksused. Teisejärguliselt pakub Tartu Ülikool meililistiteenust muudele õppe- ja teadusalastele organisatsioonidele nagu korporatsioonid, teadusalased organisatsioonid, jne.

Teenuse kliendid jaotatakse kahte gruppi sõltuvalt kliendi seotusest ülikooliga:

1. grupp  ülikooliga lähedalt seotud kliendid

 • Haldus ja tugistruktuuriüksused

 • Ülikooli asutused

 • Muud TÜ asutused ja organisatsioonid

 • Teaduskonnad

 • Õppeained

 • Erialade üliõpilased

2. grupp  ülikooliga kaudselt seotud kliendid

 • Korporatsioonid ja tudengiorganisatsioonid

 • Teadusalased teemad

 • Muud õppe- ja teadusalased organisatsioonid

Teenuse osutaja

 • Meililistiteenust osutab Tartu Ülikooli Infotehnoloogia osakond.

Nõuded meililistile ja selle haldurile

 • Meililisti kaudu ei tohi saata rämpsposti

 • Meililisti haldur peab omama teadmisi meililisti haldamisest ning tegelema aktiivselt meililisti haldamisega

Meililisti suletakse juhul, kui

 • Meililisti omanik või haldur avaldab selleks soovi.

 • Rikutakse käesolevat korda või teisi ülikooli eeskirju või meililist ei vasta nõuetele.

 • Meililisti viimasest postitusest on möödunud vähemalt 12 kuud.

 • No labels