Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lisatud tunnistuse lisad tuleb järgmisena väljastada. Väljastada saab tunnistuse lisasid nii ükshaaval kui ka kõiki sama aluskorralduse alusel vormistatud tunnistuse lisasid ühekorraga.

Tunnistuse lisade ükshaaval väljastamiseks otsige dokument välja ja vajutage selle alaservas nupule Väljasta korraldus (vt joonis).

Kui soovite väljastada kõiki sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse lisasid, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse lisa väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistuse lisad nupule Väljasta (vt joonis).

Tunnistuse lisa(de) olekuks märgitakse Korraldus väljastatud. Väljastatud tunnistuste lisasid ei saa enam kustutada, aga saab ükshaaval tühistada.

Väljastatud tunnistuse lisad tuleb järgmisena registreerida.