Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enne tunnistuse registreerimist kontrollige, kas selle väljatrükk on sobiv. Selleks otsige esmalt dokument välja, avage see, määrake sobiv dokumendi formaat (PDF) ja vajutage kas Trüki dokument või kui soovite vaadata kõiki sama aluskorralduse alusel tehtud tunnistusi, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud diplomid nupule Trüki.

Tunnistuse registreerimiseks vajutage selle alaservas nupule Registreeri korraldus (vt joonis).

Kui soovite registreerida kõiki sama aluskorralduse alusel lisatud tunnistused, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud diplomid nupule Registreeri (vt joonis).

Registreerimisel saab tunnistus numbri ning dokumendi olekuks märgitakse Korraldus registreeritud.

  • Digitaalselt väljastatava tunnistuse registreerimise tulemusel dokument digitembeldatakse ja saadetakse DHISi. Kui dokument on digitembeldatud ja DHISi liigutatud, siis on tunnistuse andmetes ÕISis väljal URL DHISis viit.
  • Digitaalse templi ja DHISi saatmise protsess käivitub iga 30 minuti järel kuni 100 dokumendiga. Järmised kuni 100 dokumenti võetakse protsessi 30 minuti pärast. Seega tuleb arvestada, et nt 150 täiendusõppija tunnistuse ja tunnistuse lisa (kokku 300 dokumenti) digitembeldamine ja DHISi saatmine toimub vähemalt kolme tunni jooksul.
  • Teavitus dokumendi saajale saadetakse DHISist siis, kui samale täiendusõppijale on sama õppeaine eest ka tunnistuse lisa registreeritud, digitembeldatud ja DHISi saadetud.

Kui digitaalselt väljastatud dokumendil on viga, siis võib dokumendi saaja juba eksitavate andmetega dokumendi kasutusele võtta. Seega tuleb kindlasti enne dokumendi registreerimist veenduda väljatrükil olevate andmete sobivuses.

 


SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine