Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Loomisel olekus tunnistused tuleb järgmisena väljastada. Väljastada saab tunnistusi nii ükshaaval kui ka kõiki sama aluskorralduse alusel vormistatud tunnistusi ühekorraga.

Tunnistuse väljastamiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Väljasta korraldus (vt joonis).

Kui soovite väljastada kõiki sama aluskorralduse alusel loodud tunnistusi, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud diplomid nupule Väljasta (vt joonis).

Tunnistus(t)e olekuks märgitakse Korraldus väljastatud.

Väljastatud tunnistust ei saa enam kustutada, aga saab ükshaaval tühistada.

Väljastatud tunnistused tuleb järgmisena registreerida.


SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine