Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Registreeritud tunnistusi saab tühistada ainult ÕISi talituse töötaja. Tunnistuse tühistamiseks saatke tunnistuse info ÕISi kasutajate nõustajale ois.tugi@ut.ee
  • Tunnistuse saab tühistada vaid siis, kui ei ole olemas sama numbriga tunnistuse lisa. Kui tunnistuse lisa on olemas, tuleb enne tühistada tunnistuse lisa.

Vastavate eriõigustega töötajal on dokumendi tühistamiseks selle alaservas nupp Tühista korraldus (vt joonis).

Püüdke taolist olukorda ennetada kontrollides enne registreerimist väljatrüki sobivust.