Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tunnistuse paberile printimiseks või väljatrüki vaatamiseks otsige see välja, avage see, määrake väljundi formaat (PDF) ja vajutage nupule Trüki dokument (vt joonis).

Kui soovite trükkida kõiki sama aluskorralduse alusel tehtud tunnistusi, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud diplomid nupule Trüki (vt joonis).

Kui toimumise andmetes on Väljastamise viis märgitud digitaalselt/paberil ja täiendusõppeprogrammil osalejatele on tehtud nii digitaalselt kui ka paberil väljastatavaid tunnistused, siis Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistused: Trüki kuvab vastavalt kas kõik paberil väljastatavad või kõik digitaalselt väljastatavad tunnistused.

 

Avaneb tunnistuse väljatrükk (vt joonis). Enne tunnustuse printimist paberile veenduge veelkord, kas väljatrükk on sobiv ning kas kõikidel tunnistustel on olemas number.

  • Digitaalselt väljastatavate tunnistuste väljatrüki vaade on tunnistuse blanketil. Kui tunnistus vormistatakse paberil, siis peab kindlasti olema ka tunnistuse andmetes väljal Väljastamise viis määratud paberil ning sel juhul on tunnistuse väljatrükk valgel taustal.
  • Tunnistuse väljatrükile kuvatakse automaatselt Tartu Ülikooli registrikood ja majandustegevusteate number.
  • Kui täiendusõppijal on mitu nime ja need ei mahu tunnistusel ühele reale, siis kuvame nime kahele reale.
  • Tunnistusele kuvatakse isiku Eesti isikukood, selle puudumisel (kui isikul on välismaa isikukood) isiku sünniaeg.
  • Maht kuvatakse eestikeelsele tunnistusele kujul: X tundi (Y EAP). Ingliskeelsele tunnistusele kujul: X hours (Y ECTS credit points).
  • Kui tunnistusel on täidetud lisainfo väli, siis selle tekst kuvatakse toimumise ajavahemiku järele.
  • Tunnistuse väljatrükile kuvatakse allakirjutaja ja koostaja administratiivne tiitel. Kui see puudub, siis allkirja andja akadeemiline tiitel.
  • Tunnistuse väljatrüki alaserva märgitakse automaatselt tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev. Kuupäev kuvatakse väljalt Väljastamise kuupäev.
  • Tunnistuse väljatrüki alaserva kuvatakse automaatne lause Tunnistuse juurde kuulub tunnistuse lisa