Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui tunnistus on juba väljastatud, siis seda enam kustutada ei saa, kuid seda on võimalik tühistada. Tühistada saab tunnistusi ainult ükshaaval.

Tunnistuse tühistamiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Tühista korraldus (vt joonis). Tunnistus jääb infosüsteemi alles märkega Tühistatud korraldus.


SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine