Olenevalt rollist tuleb kasutajal täita üldandmete, arve esitaja ja arve andmete plokkides olevad andmeväljad. Muudel plokkidel on informatiivne eesmärk.


Sisukord

 

Arve üldandmed

Üldandmetes täituvad automaatselt kohustuslikult täidetavad read: struktuuriüksuse kood, registreerimise kuupäev ja -number ning sisestaja.

Arve esitaja andmed

Arve esitaja andmed (vt joonis) täituvad automaatselt e-arve põhjal või tuleb sisestada käsitsi muus vormingus (paber, PDF) arve põhjal (vt juhend...).

Arve andmed

Arve andmetes (vt joonis) täituvad automaatselt e-arve põhjal või tuleb sisestada käsitsi muus vormingus (paber, PDF) arve põhjal (vt juhend...). Arve andmetes real Staatus on näha, mis menetlusetapis arve hetkel on.


Arve read

Ostudokumendi menetlemine toimub ridade põhiselt. Arve jagab ridadeks (vt joonis) arve ridadeks jagaja (vt juhend ...). Kui arve sisestaja on ka arve jagaja, saab ta vastavad toimingud korraga teha.

Arve ja selle lisafailid

Arve failid on näha ja saab lisada ridadel "Ostudokumendi fail(pdf)" ja "E-arve fail (XML)" (vt joonis). Arvega seotud lisad saab lisada reale "Lisadokumentide fail(id)".


Raamatupidamise info

Raamatupidamise info plokil (vt joonis) on informatiivne roll. Selles plokis olevaid lahtreid kasutaja täitma ei pea, väljad täituvad automaatselt vastavalt ostudokumendi etapile. Plokist on võimalik näha, kes raamatupidajatest arvega tegeleb, millal on arve saadetud personali- ja rahanduse infosüsteemi Axapta ning millal on toimunud väljamakse. 


E-post

E-posti plokis (vt joonis) näidatakse arve kohta saadetavaid teateid (v.a meeldetuletused).