• Kui koolitust saab läbida täiendusõppeprogrammi kogumahust väiksemas mahus, siis tuleb sisestada teemade läbimine.
  • Teemade läbimine on soovitav märkida ka siis, kui osaline läbimine pole võimalik. See lihtsustab protokollis täiendusõppijale õige tulemuse sisestamist.

Teemade läbimise märkimiseks vajutage täiendusõppeprogrammi registreeritute nimekirja lehel nupule Sisesta teemade läbimine (vt joonis)

Avaneb leht Teemade läbimine (vt joonis).

  • Tabeli ridadele kuvatakse täiendusõppeprogrammi toimumisele korraldusega õppijaks arvatute nimed.
  • Iga teema on eraldi veeruna. Veeru nimetuseks on sisu kirjeldusest teema järjekorranumber.
  • Teema nimetuse vaatamiseks vajutage veeru pealkirjas teema järjekorranumbrile (vt joonis). Teema teksti peitmiseks, vajutage uuesti teema järjekorranumbril või teemakastil.

  • Täitke märkeruudud iga õppija nime real tema läbitud teemade kohta (joonisel p 1).
  • Teema päises on märkeruut, mis võimaldab kõigile määrata läbimise. Kui täiendusõppeprogrammi toimumisel on nt 50 täiendusõppijat ja neist 5 ei osalenud teemal, siis on võimalik esmalt täita veerus oleva märkeruudu abil kõigile teema läbimine ja siis tühjendada märkeruut 5 isiku real.
  • Tehtud muudatuste salvestamiseks vajutage nupule Salvesta (joonisel p 2).
  • Kuvatakse Registreeritute nimekiri. Teemade läbimise täiendamiseks korrake tegevust.

Märgitud teemade info kuvatakse täiendusõppeprogrammi protokolli.

 

  • No labels