Digitaalne tempel ehk digitempel on teenus, mille abil saavad juriidilised isikud anda dokumentidele digiallkirju. Seeläbi lisatakse dokumendile kinnitus, et dokument pärineb allkirjastanud asutusest (s.t digidokumendi kinnitab asutus, mitte selleks volitatud füüsiline isik) ning et dokumenti ei ole vahepeal muudetud.

Digitaalselt väljastatava tõendi täiendusõppeprogrammi osalejale registreerimise tulemusel dokument digitembeldatakse ja saadetakse DHISi. Teavitus õppijale saadetakse kohe pärast tõendi saatmist DHISi.

 

  • Teade saadetakse õppija andmetesse viimati sisestatud e-posti aadressile.
  • Teade saadetakse aadressilt taiendusope@ut.ee
  • Teate lõppu lisatakse isiku nimi, kes on lõpudokumendi väljal Dokumendi koostaja.
  • Saadetud teadet säilitatakse DHIS-is dokumendi kirje alajaotuses E-post.
  • Link dokumentide allalaadimiseks on aktiivne aasta jooksul pärast teate saamist.
  • Kui õppijale vormistatakse tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale või tunnistuse lisa täiendusõppijale, saadetakse eestikeelne teade. Kui õppijale vormistatakse tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne) või tunnistuse lisa täiendusõppijale (ingliskeelne), saadetakse ingliskeelne teade.

 

Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus/tõend (Certificate from the University of Tartu)

Lugupeetud Tuuli Tudeng

Täname Teid Tartu Ülikoolis täiendusõppes osalemise eest. Koolituse „Avalik esinemine (01.05.2016 - 03.06.2016)“ läbimist tõendava dokumendi saate alla laadida /link dokumendile/ Link on aktiivne kuni 05.06.2017.
Digitaalselt tõendatud dokumendi avamiseks vajate ID kaardi tarkvara, mille saate alla laadida https://installer.id.ee/?lang=est.

Dokumendiga seotud küsimuste või probleemide korral palun kirjutage taiendusope@ut.ee.

Loodame Teiega peatselt jälle kohtuda Tartu Ülikooli koolitustel, mille kohta leiate infot www.ut.ee/koolitus.

Lugupidamisega
Õie Õppejõud
taiendusope@ut.ee

Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus/tõend (Certificate from the University of Tartu)

Dear Tuuli Tudeng,

 

Thank you for participating in the University of Tartu continuing education programme. You can download the certifying document for completing the course „Public Speaking (01.05.2016 - 03.06.2016)“ here /link dokumendile/. The link is active until 05.06.2017.

In order to open a digitally certified document, you need ID-software, which can be downloaded at https://installer.id.ee/?lang=eng.

If you have any questions or problems regarding the document, please contact taiendusope@ut.ee.

 

We hope to see you again soon at University of Tartu continuing education programmes. Information about the programmes is available at www.ut.ee/koolitus.

 

Yours sincerely,
Õie Õppejõud
taiendusope@ut.ee