Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Registreeritud tunnistuse lisa saab tühistada ainult ÕISi talituse töötaja. Vastavate õigustega töötajal on selleks registreeritud dokumendi alaservas nupp Tühista korraldus (vt joonis). Tunnistuse lisa tühistamiseks edastage selle info (number, sellel oleva isiku nimi, toimumise andmed) ÕISi kasutajate nõustajale.

 Püüdke taolist olukorda ennetada kontrollides enne registreerimist väljatrüki sobivust.