Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Loomisel olekus tunnistuse lisad tuleb pärast lisamist väljastada. Väljastada saab tunnistuse lisasid nii ükshaaval kui ka kõiki sama aluskorralduse alusel vormistatud tunnistuse lisasid ühekorraga.

Dokumendi väljastamiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Väljasta korraldus (joonisel p 1).

Kui soovite väljastada kõiki sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse lisasid, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse lisa väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistuse lisad  nupule Väljasta (joonisel p 2). Tunnistuse lisade olekuks märgitakse Korraldus väljastatud.


 

Väljastatud tunnistuse lisasid ei saa enam kustutada, aga saab ükshaaval tühistada.

Väljastatud tunnistuse lisad tuleb järgmisena registreerida.


SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine