Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui tunnistuse lisa on juba väljastatud, siis seda enam kustutada ei saa, kuid seda on võimalik tühistada. Tühistada saab dokumente ainult ükshaaval.

Tühistamiseks otsige dokument välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Tühista korraldus (vt joonis). Tunnistuse lisa jääb infosüsteemi alles märkega Tühistatud korraldus.

  


SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine