Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Muuta on võimalik loomisel ja väljastatud olekus tunnistuse lisa. Muuta saab dokumente ainult ükshaaval.

Tunnistuse lisa muutmiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Muuda (vt joonis). Sisestage muudatused (nt lisainfo, väljastamise viis vms) ja vajutage nupule Salvesta.


 


SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine