Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 84 Next »

ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'ÕISi logimine'.

Lugege täpsemalt...

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...

Uue õppijana ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...

ABI ÕISI KASUTAMISEL

Unable to render {include} The included page could not be found.

ÕISi ABC

 Õppija tegevustest ÕISis annab lühiülevaate ÕISi ABC, mis on neljas formaadis:

UUDISED

 

ÕISis on 28. veebruarini avatud stipendiumite avalduste esitamine.   2018/2019 kevadsemestril esitatakse ÕISis avaldused järgmiste stipendiumite taotlemiseks: Tulemusstipendium Erialastipendium - üks ühine avaldus IT-Akadeemia ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatava erialastipendiumi taotlemiseks Erialastipendium (õpetajakoolitus) Erialastipendium (informaatikaõpetaja)   Lugege tulemusstipendiumi kohta täpsemalt õppijate kodulehelt http://www.ut.…
Vastavalt õppekorralduseeskirjale tuleb bakalaureuseõppe üliõpilastel hiljemalt esimese semestri lõpuks valida peaeriala moodulid - kaks alusmoodulit, üks suuna- ja üks erialamoodul ning valikmoodul. Teise õppeaasta sügissemestri lõpuks tuleb valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid (kas kõrvaleriala või peaeriala suurendamise moodulid). Rakenduskõrgharidus-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilasel tuleb hiljemalt esimese semestri lõpuks valida kõik õppekava läbimiseks vajalikud moodulid,…

 

Vanemad uudiseid

 
  • No labels