Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ühisõppekava lõpetajale väljastatakse diplom liigiga: Diplom või kutsetunnistus: ühisõppekava diplom (vt joonis):