Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tulenevalt haldusmenetluse seadusest on kohustus taotlejat teavitada, kui taotlust ei rahuldata.

  • Toetuse mittemääramise teavitused saadetakse õppetoetuse või stipendiumi liikide korral, mida taotletakse ÕISis. 
  • Doktoranditoetuse korral teavitust ei saadeta, sest doktoranditoetust ei tule taotleta.
  • Teavitus saadetakse õppijale, kes on taotlenud vaadeldaval semestril õppetoetust või stipendiumi taotlenud ja kellele ei ole vastavat õppetoetust või stipendiumi vaadeldaval semestril ühekski kuuks määratud.
  • Iga õppeteotuse või stipendiumi liigi korral saadetakse eraldi teade. Nt kui õppija taotles tulemusstipendiumi ja erialastipendiumi ja talle ei määratud kumbagi, siis ta saab kaks teavitust.
  • Teavitus saadetakse kehtiva õppekohaga õppijatele toetuse esimese väljamakse tähtajal - sügissemestril 25.10 ja kevadsemestril 25.03.
  • Üliõpilasele saadetav teade on eestikeelne ja välisüliõpilasele saadetav teade ingliskeelne.
  • Teade saadetakse kõigile õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele ning tema elektronteadete postkasti. Teate edastamise e-post on noustaja@ut.ee, majandusliku toetuse korral majandusliktoetus@ut.ee.

Kui toetuse või stipendiumi määramine toimub pärast mittemääramise kirja saatmist, siis saite õppijana esmalt mittemääramise teavituse ja toetuse määramise korralduse registreerimisel määramise teate.

 

Teadete sisud on järgmised:

 

Tulemusstipendiumi mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse tulemusstipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile tulemusstipendiumi ei määratud. Stipendiumi määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: http://www.ut.ee/et/oppimine/tulemusstipendium

Lugupidamisega TÜ õppeosakond

Achievement stipend not granted

You have applied for the achievement stipend (tulemusstipendium), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.
For more information on the stipend: http://www.ut.ee/en/study-allowances-0

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs

 

 

Erialastipendiumi mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse erialastipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile erialastipendiumi ei määratud. Stipendiumi määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist/. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: http://www.ut.ee/et/oppimine/erialastipendium

Lugupidamisega
TÜ õppeosakond

Specialisation stipend not granted

You have applied for the specialisation stipend (erialastipendium), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.
For more information on the stipend: http://www.ut.ee/en/study-allowances-0

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs

 

 

Erialastipendium (õpetajakoolitus) mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse erialastipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile erialastipendiumi ei määratud. Stipendiumi mitte määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: http://www.ut.ee/et/oppimine/erialastipendium

 

Lugupidamisega
TÜ õppeosakond

Specialisation stipend (Teacher training) not granted

You have applied for the specialisation stipend (erialastipendium, õpetajakoolitus), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.
For more information on the stipend: http://www.ut.ee/en/study-allowances-0

 

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs

 

 

Erialastipendiumi (informaatikaõpetaja) mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse erialastipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile erialastipendiumi ei määratud. Stipendiumi mitte määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: https://www.ut.ee/et/oppimine/informaatikaopetaja-erialastipendium

Lugupidamisega
TÜ õppeosakond

Specialisation stipend (Teacher of Informatics) not granted

You have applied for the specialisation stipend (erialastipendium, informaatikaõpetaja), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.

 

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs

  • No labels