Tulenevalt haldusmenetluse seadusest on kohustus taotlejat teavitada, kui taotlust ei rahuldata.

 • Toetuse mittemääramise teavitused saadetakse õppetoetuse ja stipendiumi liikide korral, mida taotletakse ÕISis. 
 • Doktoranditoetuse korral teavitust ei saadeta, sest doktoranditoetust ei tule taotleta.
 • Teavitus saadetakse õppijale, kes on taotlenud vaadeldaval semestril õppetoetust või stipendiumi taotlenud ja kellele ei ole vastavat õppetoetust või stipendiumi vaadeldaval semestril ühekski kuuks määratud.
 • Iga õppeteotuse või stipendiumi liigi korral saadetakse eraldi teade. Nt kui õppija taotles tulemusstipendiumi ja erialastipendiumi ja talle ei määratud kumbagi, siis ta saab kaks teavitust.
 • Teavitus saadetakse kehtiva õppekohaga õppijatele toetuse esimese väljamakse tähtajal – sügissemestril 25.10 ja kevadsemestril 25.03.
 • Üliõpilasele saadetav teade on eestikeelne ja välisüliõpilasele saadetav teade ingliskeelne.
 • Teade saadetakse kõigile õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele ning tema teadete postkasti. Teate edastamise e-post on noustaja@ut.ee.Kui toetuse või stipendiumi määramine toimub pärast mittemääramise kirja saatmist, siis saite õppijana esmalt mittemääramise teavituse ja toetuse määramise korralduse registreerimisel määramise teate.


Teadete sisud on järgmised:


According to the Administrative Procedure Act, the applicant must be notified if the application is not satisfied.

 • Notifications are sent about not granting study allowance or stipends which are applied for in the SIS. 
 • No notice will be sent for doctoral allowance because doctoral allowance will not be applied for.
 • Notifications are sent to learners who have applied for a study allowance or stipend during the current semester and who were not granted a study allowance or stipend for none of the months of that semester.
 • A separate notification is sent about each type of study allowance or stipend. E.g. if the learner applied for both an achievement stipend and a speciality stipend and s/he was granted neither, s/he will receive two notifications.
 • The notification to learners with an active study place is sent on the date of the first payment of the allowance – in the autumn semester on 25 October and in the spring semester on 25 March.
 • The notification is sent to students in Estonian, to international students in English.
 • The notification is sent to all the e-mail addresses in the learner’s contact data and to their mailbox of SIS messages. Notifications are sent from noustaja@ut.ee.


If the allowance or stipend is granted after the notification about not granting it was sent, the learner first gets a notification about not granting it, and when the order about granting the allowance is registered, the notification about granting it.


The content of the notifications is the following:

Tulemusstipendiumi mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse tulemusstipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile tulemusstipendiumi ei määratud. Stipendiumi määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: https://www.ut.ee/et/sisu/tulemusstipendium

Lugupidamisega TÜ õppeosakond

Achievement stipend not granted

You have applied for the achievement stipend (tulemusstipendium), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.
For more information on the stipend: https://www.ut.ee/en/content/achievement-stipend

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs

Erialastipendiumi (EL rahastatav) mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse erialastipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile erialastipendiumi ei määratud. Stipendiumi määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist/. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: https://www.ut.ee/et/sisu/euroopa-liidu-rahastatav-erialastipendium

Lugupidamisega
TÜ õppeosakond

Specialisation stipend (EU-funded) not granted

You have applied for the specialisation stipend (erialastipendium), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.
For more information on the stipend: https://www.ut.ee/en/content/european-union-funded-specialisation-stipends

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs

Erialastipendiumi (IT õppekavad) mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse erialastipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile erialastipendiumi ei määratud. Stipendiumi mitte määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: https://www.ut.ee/et/sisu/infotehnoloogia-oppekavade-sihttoetusest-rahastatav-erialastipendium

Lugupidamisega
TÜ õppeosakond

Specialisation stipend (IT curricula) not granted

You have applied for the specialisation stipend (erialastipendium, IT õppekavad), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.
For more information on the stipend: https://www.ut.ee/en/content/specialisation-stipends-information-technology-curricula

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs

Erialastipendiumi (õpetajakoolitus) mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse erialastipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile erialastipendiumi ei määratud. Stipendiumi mitte määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: https://www.ut.ee/et/sisu/opetajakoolituse-erialastipendium

Lugupidamisega
TÜ õppeosakond

Specialisation stipend (Teacher training) not granted

You have applied for the specialisation stipend (erialastipendium, õpetajakoolitus), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs

Erialastipendiumi (informaatikaõpetaja) mittemääramine

Olete käesoleval semestril esitanud taotluse erialastipendiumi saamiseks. Teavitame, et sellel semestril teile erialastipendiumi ei määratud. Stipendiumi mitte määramise kohta saate täpsemat infot oma valdkonna dekanaadist. Taotlusvoorud on ÕISis taas avatud iga aasta septembris ja veebruaris.
Täiendav informatsioon: https://www.ut.ee/et/sisu/informaatikaopetaja-erialastipendium

Lugupidamisega
TÜ õppeosakond

Specialisation stipend (Teacher of Informatics) not granted

You have applied for the specialisation stipend (erialastipendium, informaatikaõpetaja), but unfortunately, you were not granted the stipend for this semester. To ask about the reasons, contact the dean’s office of your faculty. The application forms in the SIS will be open again in September and February each year.

With kind regards,
UT Office of Academic Affairs