Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väljundisse kuvatakse vastuvõtuavaldused, millel on täidetud märkeruut Olümpiaadi tulemuste alusel.

 

Väljundi koostamise alustamisest lugege juhendist "Vastuvõtu üldised väljundid".

  • Väljundi koostamiseks määrake Valige väljund rippmenüüst Olümpiaaditulemuste alusel kandideerijad (joonisel p 1).
  • Määrake Aasta rippmenüüst vastuvõtuaasta (joonisel p 2). Vaikimisi on valitud praegune vastuvõtuaasta.

  • Vajutage nupule Väljund.

Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljatrükile kuvatakse järgmised andmed:

  • Avalduse reg nr
  • Kandidaadi eesnimi
  • Kandidaadi perekonnanimi
  • Avalduse olek
  • Õppekava

Tulemused on reastatud tähestikuliselt üliõpilaskandidaadi perekonnanime järgi.