Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 65 Next »

ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'ÕISi logimine'.

Lugege täpsemalt...

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...

Päevase õppe üliõpilane saab oma kasutajatunnuse ja parooli õppeaasta alguses oma teaduskonna dekanaadist või kolledži kantseleist. Avatud ülikooli üliõpilane saab oma kasutajatunnuse ja parooli pärast immatrikuleerimist oma teaduskonna dekanaadist või kolledži kantseleist.

ABI ÕISI KASUTAMISEL

Unable to render {include} The included page could not be found.

UUDISED

 

ÕISis on 28. veebruarini avatud stipendiumite avalduste esitamine.   2018/2019 kevadsemestril esitatakse ÕISis avaldused järgmiste stipendiumite taotlemiseks: Tulemusstipendium Erialastipendium - üks ühine avaldus IT-Akadeemia ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatava erialastipendiumi taotlemiseks Erialastipendium (õpetajakoolitus) Erialastipendium (informaatikaõpetaja)   Lugege tulemusstipendiumi kohta täpsemalt õppijate kodulehelt http://www.ut.…

Vanemad uudiseid

 
  • No labels