Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Diplom trükitakse Vabariigi Valitsuse määruses kehtestatud blanketile.