Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akadeemiline õiend trükitakse Vabariigi Valitsuse määruses kehtestatud blanketile.