Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tulemuste sisestamiseks tuleb protokoll viia sisekasutusse. Selleks vajutage protokolli alaservas nupule Sisekasutusse (vt joonis).

  • Protokolli viimisel sisekasutusse genereeritakse protokollile automaatselt number. Näiteks võib täiendusõppeprogrammi protokolli numbriks olla US2013/2014-02650.

Protokolli number koosneb järgmistest osadest:

  • üksuse kahetäheline tähis, näiteks OI, MT vm
  • õppeaasta number, näiteks 2013/2014
  • sidekriips
  • järjekorranumber

Sisekasutuses olekus protokolli ei saa viia tagasi Loomisel olekusse ega kustutada. Sisekasutuses protokolli on eriõigustega kasutajal võimalik tühistada. Õppejõul protokolli tühistamise õigus puudub.