Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Juhendis on välja toodud õppetoetuse (sh doktoranditoetus tegevustoetuse vahenditest)/stipendiumi määramise korraldusele isikute lisamisel õppija nime juurde näidatavad hoiatustekstid.

Kui korraldusele valitud isik on õppetoetuse/stipendiumi maksmise perioodi jooksul akadeemilisel puhkusel, siis tema nime juurde näidatakse on akadeemilisel puhkusel (alguskuupäev - lõppkuupäev).

 • Eemaldage isik korralduselt või muutke õppetoetuse/stipendiumi maksmise kuupäevi nii, et need ei kattuks akadeemilise puhkusega.

 

 Kui korraldusele valitud isik on õppetoetuse/stipendiumi maksmise perioodil pikendatud õppeajal, siis tema nime juurde näidatakse ei õpi nominaalõppeaja sees.

 • Eemaldage isik korralduselt.

 

 Kui korraldusele valitud isik ei õpi RE või tasuta õppekohal, siis näidatakse tema nime juurde ei õpi riigieelarvelisel/tasuta õppekohal.

 • Eemaldage isik korralduselt.

 

 Kui korraldusele valitud isik õpib osakoormusega õppes, näidatakse tema nime juurde õpib osakoormusega.

 • Eemaldage isik korralduselt.

 

Kui korraldusele lisatud isikul puudub eesti isikukood, näidatakse tema nime juurde puudub Eesti isikukood, doktoranditoetuse määramisel kontrollida (e-post: studentvisasupport@ut.ee) isiku õigust saada toetust.

 

 

Kui korraldusele valitud isik on doktorant:

 • kui viimane atesteerimine on varasem kui toetuse määramisele vastav või sellele eelnev õppeaasta näidatakse:
  • positiivse atesteerimise otsuse korral kui viimane atesteerimise otsus on positiivne /õpeaasta/ Atesteeritud positiivselt /atesteerimise kuupäev/ (joonisel õppija nr 4).
  • negatiivse atesteerimise otsuse korral kui viimane atesteerimise otsus on negatiivne /õpeaasta/ Atesteeritud negatiivselt /atesteerimise kuupäev/ (joonisel õppija nr 1).
  • "atesteerimata" atesteerimise otsuse korral kui viimane atesteerimise otsus on atesteerimata /õpeaasta/ Atesteerimata /atesteerimise kuupäev/ (joonisel õppija nr 3).
 • kui atesteerimise info ÕISis puudub, näidatakse Atesteerimine puudub (v.a 1. aasta doktorandid, keda pole veel atesteeritud) (joonisel õppija nr 2).

Teadet ei näidata neile, kellel on viimane atesteerimine toetuse alguskuupäevale vastaval õppeaastal või sellele eelneval õppeaastal ja see on positiivne (joonisel õppija nr 5).

 • Eemaldage hoiatusega isikud korralduselt.

 

Teate näitamisel ei arvestata akadeemilisel puhkusel viibimisega. Korralduse registreerija peab ise teadma, kas õppijale võib toetuse määrata. Kui korraldusele valitud isikule on samaks perioodiks juba stipendium/õppetoetus määratud.

 

 • doktoranditoetuse määramisel tekib hoiatus, kui isikule on samaks perioodiks määratud põhitoetus, täiendav toetus või doktoranditoetus (viitavad sellele, et on korraldusele vale isik valitud).

 • IT Akadeemia stipendiumi määramisel tekib hoiatus, kui isikule on samaks perioodiks määratud põhitoetus, täiendav toetus, doktoranditoetus, erialastipendium (ESF) või IT Akadeemia stipendium (viitavad sellele, et on korraldusele vale isik valitud).

 • erialastipendiumi määramisel tekib hoiatus, kui isikule on samaks perioodiks määratud IT Akadeemia stipendium või erialastipendium (ESF) (viitab sellele, et on korraldusele vale isik valitud).

 • tulemusstipendiumi määramisel tekib hoiatus, kui isikule on samaks perioodiks määratud tulemusstipendium (viitab sellele, et on korraldusele vale isik valitud).

 

Kui korraldusele valitud isikule on samaks perioodiks juba määratud doktoranditoetus struktuuriüksuse omavahenditest, näidatakse tema nime juurde isik saab õppetoetust (/fin allikas/)

 • Eemaldage isik korralduselt.