Koolituse õppematerjalide lisamise õigus on koolituse sisestanud isikul ja eriõigustega töötajatel.

Sisekoolitusele saavad õppematerjale lisada ka koolituse andmetesse lisatud Läbiviija ja Korraldaja

 

  • Avaneb Õppematerjali lisamise leht

  • Otsige Browse nupu abil lisatavad materjalid oma arvutist üles (joonisel p1).
  • Õppematerjalide lisamiseks vajutage nupule Lisa (joonisel p 2). Õppematerjali lisamise järel viiakse teid tagasi koolituse info lehele. Uue õppematerjali lisamiseks korrake toimingut.

  • Lisatud õppematerjalide nimekirja näidatakse koolituse info lehel (vt joonis).

  • Õppematerjalide eemaldamiseks vajutage õppematerjali rea lõpus lingil Kustuta (vt joonis).

  • Enne kustutamiset küsitakse: Kas kustutada õppematerjal? Kustutamiseks vajutage nupule OK.
  • Õppematerjale on võimalik lisada ka pärast koolituse toimumist.