Kui õppijal on valik moodulite osas tegemata, on õppekava valikute vormil kõigi moodulite juures tekst Valik on tegemata (joonisel p 1). Moodulite registreerimiseks vajutage vormi alaservas nupule Muuda (joonis p 2).

Moodulite valimine hõlmab järgmisi teemasid: