Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Esmakordsel ÕISi sisenemisel pärast üliõpilase või välisüliõpilase õppekoha tekkimist kuvatakse Tartu Ülikoolis õppimist puudutavate eeskirjadega tutvumise kinnituse leht.

Õppijal tuleb igal õppekohal anda eraldi kinnitus. Kui sisselogimise hetkel on õppijal mitu sellist õppekohta, siis annab ühe kinnituse mõlema õppekoha eest.

Kui ÕISi kasutamise keel on eesti keel, siis kuvatakse eestikeelne tekst. Kui ÕISi kasutamise keel on inglise keel, siis kuvatakse ingliskeelne tekst. Soovi korral on sellel lehel võimalik teate keelt muuta.

Kinnitamise tekst:

Eestikeelne kinnitamise tekst

Hea üliõpilane

Üliõpilaseks olemisega kaasnevad mitmesugused õigused ja kohustused. Muuhulgas reguleerivad üliõpilase õigusi ja kohustusi Tartu Ülikooli nõukogu, senati ja rektori kehtestatud eeskirjad (nt õppekorralduseeskiri ja õppekulude hüvitamise tingimused ja kord), millega üliõpilane peab olema tutvunud. Tartu Ülikooli õigusaktide järgimine on kohustuslik kõigile Tartu Ülikooli üliõpilastele.

Kinnitan, et olen tutvunud Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja ja õppekulude hüvitamise tingimuste ja korraga ning olen teadlik teistest Tartu Ülikooli õppekorralduslikest regulatsioonidest.*

* Tartu Ülikoolil on õigus õppekorralduslikke regulatsioone muuta. Soovitame iga õppeaasta alguses regulatsioonidega uuesti tutvuda.

  • No labels