• Pingerida koostatakse õppemahu täitmise protsendi järgi (joonisel p 1). Õppemahu täitmise protsendi arvutamise aluseks on arvestuslik õppemaht: esimese õppeaasta arvestuslik õppemaht on 60 EAP, teisel aastal 120 EAP ja kolmandal aastal 180 EAP.
  • Kui õppemahu täitmise protsent on mitmel taotlejal võrdne, arvestatakse kaalutud keskmise hindega eelmisel semestril (joonisel p 2). Õppemahu 100-protsendiliselt või enam täitnud üliõpilaste õppemahu täitmise protsent loetakse võrdseks. 

  • Kui õppetoetuse määramisele eelnenud semestril oli üliõpilane akadeemilisel puhkusel ja sooritas sel semestril vähemalt 15 EAP, võetakse akadeemilisel puhkusel läbitud õppeained arvesse ja vaadatakse eelnenud semestri kaalutud keskmist hinnet üle kõigi õpitulemuste (vt joonis).

  • Kui õppetoetuse määramisele eelnenud semestril oli üliõpilane akadeemilisel puhkusel ja sooritas sel semestril alla 15 EAP, võetakse arvesse kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne üle kõigi õpitulemuste (vt joonis). Kui õppetoetuse määramisele eelnenud semestril üliõpilane ei olnud akadeemilisel puhkusel ja sooritas sel semestril alla 15 EAP, võetakse arvesse eelnenud semestri kaalutud keskmist hinnet.

  • Kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne võetakse arvesse ka juhul, kui õpitulemused puuduvad (vt joonis).

  • Kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne võetakse arvesse ka juhul, kui üliõpilast ei ole hinnatud eristaval hindamisskaalal (vt joonis).

 

 

  • No labels