Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Teaduskond on ülikooli akadeemiline üksus, mis ühendab teaduskonna põhimääruses nimetatud struktuuriüksusi ning täidab ülikooli eesmärki oma õppe- ja teadusvaldkonnas kogu ülikooli hõlmavalt. Teaduskonna koosseisus võivad olla instituudid ja teised struktuuriüksused vastavalt teaduskonna põhimäärusele. Teaduskonna tööd juhib dekaan. Teaduskonna kõrgeim otsustuskogu on teaduskonna nõukogu.

Tartu Ülikoolis on kokku 9 teaduskonda:

  • No labels