Asutuse eellaste ja järglaste vaatamine

 • Otsige asutus välja ja avage selle andmed asutuse nimele vajutades.
 • Kui asutusel on eellasi ja/või järglasi, näidatakse neid alajaotuses Eellased/järglased (vt joonis).

 • Vaadeldava asutuse nimi on esitatud loetelus rasvases kirjas. Sellest eespool näidatakse asutuse eellasi ja selle järel järglasi.

Eellaste ja järglaste lisamine

Eellaseks ja järglaseks saab asutusele lisada ainult asutusi, mis on varem eraldi asutusena lisatud asutuse registrisse.

 • Asutusele eellase või järglase lisamiseks vajutage asutuse andmetes vastavalt kas nupule Lisa eellane või Lisa järglane (vt joonis).

 • Avaneb asutuse otsingu vorm. Juhised otsingutingimuse määramiseks saate vajadusel peatükist "Asutuste otsimine".
 • Kui asutus leitud, siis selle valimiseks eellaseks või järglaseks, vajutage selle nime lingile (vt joonis).

 • Asutus lisandub seejärel loetelusse Eellased/järglased.

Kui asutusele lisada järglane, siis suletakse see automaatselt. Vt täpsemalt ptk "Asutuste sulgemine"".

Eellaste ja järglaste eemaldamine

 • Otsige asutus välja ja avage selle andmed asutuse nimele vajutades.
 • Eelasse või järglaste eemaldamiseks vajutage vastava asutuse nime järel nupule Eemalda (vt joonis).

 • Asutus eemaldatakse loetelust Eellased/järglased, kuid asutuse registrisse jääb see alles.
 • Kui eemaldada asutuse järglane, siis suletud asutus ise automaatselt kehtivaks ei muutu, vaid selle suletud olek tuleb vajadusel käsitsi eemaldada. Vt vajadusel ptk "Asutuste sulgemine".