Täiendusõppeprigrammile registreerumisel on osad väljad kohustuslikud täita.

 • Isikuandmetest on kohustuslikud väljad: nimi, isikukood, elukoha riik, maakond, vald või linn,postiindeks, aadress, telefoninumber. E-post on kohustuslik järgmistel tingimustel:
  • täiendusõppe toimumise õppevorm on põimõpe või veebiõpe
  • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
  • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
  • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
  • täiendusõppija soovib liituda TÜ täiendusõppe uudislistiga
  Kohustuslik ei ole väli asula.
 • Haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogrammidele registreerumisel on väljad amet ja töökoht kohustuslikud.
 • Kinnitus täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega tutvumise ja nõustumise kohta ja maksja andmed on kohustuslikud, kui täiendusõppeprogrammi hind on suurem kui null eurot.
 • Kui maksjaks on juriidiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi. Kohustuslik ei ole reg. kood.
 • Kui maksjaks on füüsiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi, maksja reg.kood või isikukood.

E-post on vajalik Moodle'is kasutajakontode loomiseks (Moodle'is on e-posti aadress kohustuslik, samuti saadetakse e-posti teel kursusel osalejatele tema kasutajakonto andmed ja kursusele sisenemise juhis), digitaalselt väljastatav lõpudokumendi edastamiseks ning arve saatmiseks.


 • Eesti isikukood on oluline, sest see kuvatakse täiendusõppeprogrammi edukal läbimisel väljastatavale tunnistusele ja hinnetelehele (selle puudumisel, nt kui isikul on välismaa isikukood, kuvatakse dokumentidele isiku sünniaeg).
 • Samuti on see oluline andmete edastamisel maksuametile tulumaksutagastuse saamiseks.
 • Aadress on oluline info edastamisel maksuametile ning tunnistuse ja hinnetelehe saatmisel postiga koju.

Sisestage täiendusõppeprogrammil isiklikud elukoha ja e-posti andmed, mitte asutuse üldine e-posti aadress, asutuse aadress vms.

E-posti aadressiks ei sobi sisestada isikukood@eesti.ee, sest see e-posti aadress on mõeldud riigi ja kasutaja vaheliseks ametlikuks suhtluskanaliks. Kirjad, mis TÜ sellele aadressile saadab, ei jõua Teieni, vaid saadetakse saatjale tagasi.