Aine liik Kaitsmisega lõppev aine on võetud kasutusele koodita ainete asemel (koodita ained olid ained, mida kasutati kunagi bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde, aga ka kursusetööde, projektitööde eest saadud tulemuste sisse kandmiseks). Praegu on kaitsmisega lõppev aine kasutusel peamiselt lõputööde vormistamiseks.

  • Kaitsmisega lõppevale ainele saab määrata lõpphindamiseks lisaks eristavale ja mitteeristavale hindamisele kaitsmise, mis võimaldab vormistada ainele sama hindamissüsteemiga ainekavu. Kui ainekava hindamiseks on määratud kaitsmine, saab sellele vormistatavas kaitsmisprotokollis määrata järgmised tulemused: summa cum laude, cum laude, optime approbatur, approbatur ja kaitstud, mittekaitstud.
  • Tulemus, mis on protokollitud kaitsmisega lõppeva aine ainekavade alt jääb lõpetamisel väljastatav akadeemilisel õiendil alati viimaseks.
  • Kaitsmisega lõppeva aine lisamiseks määrake uue aine lisamisel aine liigiks Kaitsmisega lõppev aine (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Kaitsmisega lõppeva aine osadena sisse kandmine