Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Linux (Network Manager)

Eduroami seadistamiseks kasutage tarkvarapaketi "Network Manager" abi. Juhul kui teil see ei ole installeeritud, siis paigaldage sõltuvalt oma töölauakeskkonnast kas network-manager-kde või network-manager-gnome.

Seadistamine

Antud juhend on koostatud töölauakeskkonna LXDE baasil, kuid sarnased väljad leiate ka Gnome ja KDE Network Manager aknas.

1. Otsige oma töölaualt üles Network Connections ikoon ja tehke sellel hiire vasak klõps ning valige saadaolev eduroam nimeline levi. Kui te seadistamise hetkel levis ei ole, siis peate looma uue traadita võrguühenduse "Create New Wireless Network..."

2. Avanenud aknas täitke väljad:

  • Wireless Security: WPA & WPA2 Enterprise
  • Authentication: PEAP
  • Inner Authentication: MSCHAPv2
  • Username: TÜ kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee
  • Password: teie parool

3. Seejärel vajutage "Connect"
4. Kui teid hoiatatase CA sertifikaadi mitte valimise eest, siis vajutage Ignore

5. Kui traadita ühendus on loodud, siis näitab Network Manager ikoon levi klaliteeti.

  • No labels